szukaj.php

// nawiazujemy polaczenie
$connection = @mysql_connect(‚localhost’, ‚mwasiu_moto’, ‚ala1996’)
// w przypadku niepowodznie wyświetlamy komunikat
or die(‚Brak połączenia z serwerem MySQL.
Błąd: ‚.mysql_error());
// połączenie nawiązane 😉
// echo „Udało się połączyć z serwerem!
„;
// nawiązujemy połączenie z bazą danych
$db = @mysql_select_db(‚mwasiu_motoPRL’, $connection)
// w przypadku niepowodzenia wyświetlamy komunikat
or die(‚Nie mogę połączyć się z bazą danych
Błąd: ‚.mysql_error());
// połączenie nawiązane 😉
// echo „Udało się połączyć z bazą danych!”;
// parametry serwera

$numer_ramy=$_POST[‚tekst’];

$wynik = mysql_query(„(select * from ramy_silniki where nr_ramy<=”.addslashes($numer_ramy).” order by nr_ramy desc limit 1)” .” union ” .” (select * from ramy_silniki where nr_ramy>=”.addslashes($numer_ramy).” order by nr_ramy asc limit 1)”);

if(mysql_num_rows($wynik) > 0) {
/* jeżeli wynik jest pozytywny, to wyświetlamy dane */
echo ”

„; while($r = mysql_fetch_assoc($wynik)) { echo „”; echo „”;
/* echo „”; */
echo „”;
echo „”;
echo „”;
echo „”;
}
echo ”

„.$r[‚model’].” „.$r[‚id’].” „.$r[‚rok_produkcji’].” „.$r[‚nr_ramy’].” „.$r[‚uwagi’].”

„;
}

?>

Share this Page